SVG Lidmaatschap

Het Sfeerverwarmingsgilde: de zekerheid van vakmanschap, verantwoordelijkheid en veiligheid

Bent u op zoek naar een mooie haard of kachel? Dan wilt u zeker weten dat u een prima product aanschaft. En dat onder voorwaarden die voor u gunstig zijn. Een haardenzaak die is aangesloten bij de Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde (SVG) waarborgt die zekerheid. De SVG-detaillist staat voor vakmanschap, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Bewezen kennis

Boudrie Kachels en Haarden is aangesloten bij de Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde (SVG). Wij beschikken over het diploma Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen. Dit is een door de overheid geaccrediteerde opleiding. Dit geeft ons tevens het recht op de erkenning van de Stichting EVIS. Daarnaast moeten wij op de hoogte blijven van de constante veranderingen in de sfeerverwarmingsbranche. Dit doen we door diverse opfriscursussen van zowel het SVG als door diverse technische trainingen bij de fabrikanten.

Gegarandeerde kwaliteit door het SVG

Wij als SVG-detaillist nemen, het welk voor ons vanzelfsprekend is altijd de verantwoordelijkheid voor de installatie van de door u gekochte haard of kachel. Dit geld niet alleen voor de installatie maar van het gehele proces: van ontwerp tot en met oplevering en nazorg.

Geschillencommissie

Bent u onverhoopt toch niet tevreden over een haard of kachel die u bij ons heeft gekocht? Dan zijn wij uiteraard het eerste aanspreekpunt. Wij zullen dan alles in het werk stellen om de ontevredenheid zo snel mogelijk weg te nemen. Mochten wij er samen op wat voor manier dan ook niet uitkomen, dan kunt u uw zaak neerleggen bij de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming. Deze onafhankelijke stichting benoemt een geschillencommissie. hierin zitten deskundige en ervaren mensen uit de sfeerverwarmingsbranche. De commissie buigt zich over uw zaak en doet snel een uitspraak. Die is bindend voor u èn ons als SVG-detaillist. De branche garandeert dat deze uitspraak vlot en volledig wordt nagekomen. Het SVG waarborgt zo dat u krijgt wat u heeft afgesproken. Gegarandeerde Kwaliteit dus!