pelletkachel eisen

Waarom kan een gevelafvoer bij pelletkachels niet worden toegepast ?

De Wettelijke eisen:

-Een geveluitmonding is niet toegestaan omdat de normering geen mogelijkheid biedt de verdunningsfactor te berekenen bij een gevelafvoer voor pelletkachels.

(M.u.v. het een ‘blinde muur’ waar zich geen enkele ventilatieopeningen (of ramen) bevinden) én

-De afstand tot buren (erfgrens) is 1 meter, en tenminste 2 meter bij een loodrechte uitgang én

-Er mag geen enkele overlast naar buren zijn. Indien de buren last krijgen van rook, zullen steeds meer gemeenten een stookverbod opleggen én

-Er is een minimale afstand tot gevel, balkon of overstek van tenminste 50 cm (geveldoorvoer) én

-De uitgang moet bestand zijn tegen sterke tegenwind, welke door de installateur berekend moet worden én

-Het rookgaskanaal moet voldoen aan de veiligheidseisen, waaronder brandveiligheid.

(Enkelwandige uitgangen naar buiten zijn ten strengste verboden!)

 Deze informatie is gebaseerd op de wettelijke regelgeving volgens NEN2757, NEN 6062 en het bouwbesluit.

 

De eisen van de fabrikant:

-Een pelletkachel moet een minimale trek hebben van 10-12 Pa. Dit is niet mogelijk bij een gevelafvoer.

-Indien een kanaal onvoldoende trek heeft en er is sprake van een onderdruksituatie in de woonkamer kan er een gevaarlijke concentratie van rook in de kamer komen.

Met alle gevolgen van dien.

-Een rookgaskanaal voor een pelletkachel dient regelmatig geveegd te worden. Dit om schoorsteenbrand te voorkomen.

Let op: een gevelafvoer is door weersinvloeden veel gevoeliger voor schoorsteenbrand!